Victor Ek – perustajajäsen

Victor Ekin mainos Navigatorissa vuonna 1985

Helsinkiläinen nuorimies Victor Ek valmistui Lyypekin kauppiasopistosta vuonna 1880. Hän perusti Helsinkiin huolinta- ja agentuurifirman vuonna 1885. Yrityksen pääliiketoiminta-alueet olivat linjamerenkulku, huolinta sekä muuttopalvelut. Aluekonttorit perustetiin ensin Hankoon, jossa toimitaan vieläkin ja myöhemmin myös Turkuun ja Vaasaan. Yrityksen toiminta kukoisti 1920- ja 1930-luvuilla.

Herra C. Ohlsen Victor Ekin Helsingin konttorista oli mukana Kämpissä perustamassa Suomen Laivameklariliittoa vuonna 1920.

Kauppaneuvos Victor Ek kuoli vuonna 1922 ollessaan 64-vuotias. Yrityksen johdossa jatkoivat tyttärenpojat.

Huolintaa ja muuttoja

Huolinta ja muutot olivat tärkeä osa liiketoimintaa. Hiilentuonti Saksasta Suomeen alkoi myös jo 1900-luvun alussa. Siirtolaisuus Suomesta Amerikkaan kasvoi voimakkaasti, joten Victor Ekin palveluja laajennettiin myös matkustajaliikenteeseen.

Sotavuosien aikana ulkomaankauppa oli lamassa, mutta yritys pystyi paikkaamaan yksityistä tuontia ja vientiä puolustusvoimain toimeksiannoilla. Jälleenrakennusaika taas merkitsi Victor Ekille toiminnan nopeaa kasvamista. Vuonna 1948 Victor Ek perusti lentorahtiosaston ja se sai IATA-lisenssin. Matkatoimisto, josta tuli myöhemmin Travek, avattiin vuonna 1962.

Yhtiö selvisi 1990-luvun matalasuhdanteesta paremmin kuin useimmat kilpailijansa, mutta Suomen EU-jäsenyyden myötä päädyttiin myymään osa toiminnoista. Jäljelle jäivät silloin kannattavat liiketoiminnot eli linjamerenkulku, muuttotoiminta, Hangon aluekonttori ja matkatoimisto Travek.

Toiminta keskitettiin Hankoon

Hangon konttorin tulevaisuus taas näytti valoisalta, kun autovienti Venäjälle kasvoi valtaviin määriin 2000-luvulle tultaessa. Linjamerenkulkuosaston hyvät varustamoedustukset takasivat toiminnan kasvun ja kannattavuuden johtaen mm. uusiin yhteistyösopimuksiin ja Tampereelle avattiin uusi aluekonttori vuonna 2000.

Kotkan konttori perustettiin 2005 tarjoamaan huolintapalveluja sekä Kotkan että Haminan satamissa. Sen sijaan Turun konttori jouduttiin lakkauttamaan samana vuonna. Myös yrityksen johto uudistui jälleen, kun hallituksen puheenjohtajaksi valittiin KTM Mikael Wahlström ja toimitusjohtajaksi KTM Eero Holma.

Vuodenvaihteessa 2009 perustettiin Victor Ek Logistics. Vuonna 2014 logistiikkapalvelut keskitettiin Hankoon.

Video: Victor Ekin historiasta kertova lyhytdokumentti

Liiton puheenjohtaja ja Victor Ekin toimitusjohtaja Christer Winqvistin haastattelu Navigator-lehdessä vuonna 1989
Christer Winqvist Victor Ek, Navigator 1989