Rakastettu ja vihattu Portnet

Vuonna 1995 aluksen satamakäyntiin liittyvien tietojen välittämistä varten tuli käyttöön Portnet-järjestelmä. Valtion tietokonekeskus eli VTKK kertoi uutuudesta esitteessään otsikolla ”Alusten satamatiedot täyttä vauhtia tosiaikaisiksi”.

Järjestelmää markkinoitiin ”uutena satamien tietoverkkona, joka yhdistää aikaisemmat hajautetut raportointijärjestelmät yhdeksi integroiduksi tosiaikaiseksi kokonaisuudeksi”. Laivameklariliitto osallistui aktiivisesti Portnetin rakentamiseen. Mukana oli myös satamia, Tulli ja Merenkulkulaitos sekä Liikenne- ja viestintäministeriö.

Portnet-esitteessä arvioitiin meklareille olevan hyötyjä siitä, että

  • toimintatapa on sama kaikissa satamissa
  • sama ilmoitus korvaa kaikki paperimuotoiset lomakkeet
  • oma toiminta ”rationoidaan”
  • merenkulkulaitoksen laivarekisteriä oli mahdollista käyttää
  • Portnetiin tulee tulevaisuudessa muitakin palveluja

Meklarit saivat ostaa käyttöönsä Portnet/PC-ohjelmiston hintaan 3050 mk ja lisäksi maksettiin liittymismaksu ja liittymämaksu. Kuukausittainen käyttömaksu oli 750 mk. Järjestelmän käyttöön koulutettiin ja järjestettiin siihen liittyviä seminaareja.

Taustatukena toimi Portnet-yhteisö, joka perustetiin järjestelmän kehittämiseksi ja hallinnoimiseksi vuonna 1998 yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön, Merenkulkulaitoksen (MKL), Tullin ja kahdenkymmenen Suomen sataman kanssa. Liitolla oli edustus yhteisössä. Yhteisö toimi vuoden 2007 loppuun saakka, jolloin Portnetin hallinta ja omistus siirrettiin MKL:n ja Tullin hoiviin. Merenkulun viranomaistehtäviä kulloinkin hoitava virasto on sen jälkeen vastannut järjestelmän teknisestä ylläpidosta ja Tulli ilmoitustietojen sisällöstä ja valvonnasta.

Nykymuotoinen Portnet on ollut käytössä vuoden 2000 alusta. Meklarit toimittavat vaadittavat ilmoitukset web-ilmoituksena, Edifact- tai XML-sanomana. Tietoja voi myös ladata omista tiedostoista. Järjestelmä täyttää EU-direktiivin vaatimukset ja se perustuu ns. single window -ajatteluun, jossa asiakas toimittaa tiedot yhteen paikkaan, josta ne ovat esimerkiksi eri viranomaistahojen ja satamien haettavissa.

Tulossa uusi ”Portnet” 2025

Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi Portnetin vaikuttavuutta vuonna 2003. Järjestelmässä oli silloin tiedot käytännöllisesti katsoen kaikista Suomen satamissa käyvistä aluksista ja niiden lasteista. Tietojärjestelmällä oli silloin noin 1 300 käyttäjää. Yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välinen toimiva yhteistyömalli herätti kansainvälistä kiinnostusta.

Liiton jäsenyritykset asioivat ilmoitusasioissa Tullin meriliikennepalvelukeskuksen kanssa ja järjestelmäasioissa tällä hetkellä Traficomin kanssa. Molemmissa on haasteensa. Tulli pyrkii helposti noudattamaan varsin tiukkaa linjaa ilmoitusmenettelyjen aikarajoissa, ja myöhästymisistä määrätään sanktioita, mikä aiheuttaa närää jäsenyrityksissä. Portnetin kehittäminen järjestelmänä on valitettavasti ollut pysähdyksissä 2010-luvulla liikennehallinnon jatkuvien organisaatiomuutosten takia.

EU-tasolla on nyt aloitettu EMSW (European Maritime Single Window) -hanke, jonka tarkoituksena on saada alusilmoituksiin liittyvät tiedot harmonisoidusti kaikista EU-maista viimeistään vuonna 2025. Tähän ei nyt parikymppinen Portnet enää taivu. Nähtäväksi jääkin mitä ratkaisuja tietojen siirtoon saadaan lähitulevaisuudessa.

Meklareiden vahva viesti onkin, että mitä enemmän tieto liikkuu oikeasti digitaalisesti ja yhden luukun kautta, sen parempi. Uuden ”portnetin” rakentaminen on alkamassa ja siinä liitto tekee aktiivisesti yhteistyötä viranomaisten kanssa.