Kumppanimme luotsit

Luotsi nousee laivaan Harmajan edustalla

Luotsit ja meklarit tekevät läheistä yhteistyötä turvatakseen aluksen satamakäynnin. Yksi agentin palveluun kuuluvista tehtävistä on luotsintilaus. Agentti ja luotsinvälitys pyrkivät yhdessä optimoimaan aluksen luotsauspalvelun saamisen ja satakäynnin. Agentilla ja luotsilla on yhteinen asiakas eli alus, jonka suomalaisessa satamassa käynnistä tulee tehdä mahdollisimman sujuva.

Luotsauksen järjestäminen on ollut aihe, joka Suomessa on puhuttanut paljon varustamoja ja muitakin toimijoita. Liitto on aktiivisesti seurannut lainsäädännön muutoksia ja antanut niistä lausuntoja.

Liikelaitos ja yhtiö

Luotsaus erotettiin liikelaitoksena muusta merenkulun viranomaistoiminnasta vuonna 2003, jolloin perustettiin luotsausliikelaitos Finnpilot. Finnpilot hoiti luotsauksia monopolina ilman lain suojaa vuoteen 2007 asti, jolloin hinausyhtiö Alfons Håkans kokeili Raumalla mahdollisuutta aloittaa kilpailu.

Valtion liikelaitoksen vastustus yksityistä toimijaa kohtaan oli suuri ja tuloksena oli vuonna 2010 voimaan tullut luotsauslaki, joka takaa Finnpilotille yksinoikeuden harjoittaa luotsaustoimintaa maassamme. Liiton ja Håkansin pettymykseksi.

Let’s speak English?

Vuosina 2008-2010 selvitettiin ministeriön johdolla myös voidaanko linjaluotsitutkinto suorittaa englanniksi. Luotsausyhtiön vahvasta vastustuksesta huolimatta lakiesitys meni läpi. Alusten kapteenit voivat suorittaa linjaluotsin tutkinnon suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tämä onkin varsin luontevaa, koska englanti on merenkulun kieli – ja kapteenin linjaluotsikirja tuo suoraan helpotusta kuljetuksen kustannuksiin.

Vuonna 2011 luotsaustoiminta yhtiöitettiin ja se on jatkunut näihin päiviin nimellä Finnpilot Pilotage Oy. Valtio omistaa yhtiön koko osakepääoman, eikä muita samaa toimintaa harjoittavia Suomessa voi olla. Yhtiöittämisen jälkeen luotsauksen hintoja korotettiin huomattavasti, kuten liitto ennustikin, mutta myöhemmin korotukset ovat olleet maltillisempia.

Markkinavetoista? Asiakaslähtöistä!

Luotsaustoiminnan harjoittamisen kannattavuudesta Suomen karikkoisilla ja haasteellisilla vesillä voidaan olla montaa mieltä, mutta liiton kanta on ollut, että kilpailtu toiminta olisi silti kaikille osapuolille kustannustehokkain tapa. Nykyisen valtionomisteisen luotsausyhtiön lähes koko liikevaihto kulkee meklareiden kautta, ja näin ollen agentit ovat keskeisessä roolissa luotsien asiakkaiden edustajina.

Finnpilot Pilotage Oy on viime vuosina voimakkaasti kehittänyt toimintaansa ja pyrkii myös mahdollistamaan ns etäluotsauksen, joka voikin tulevaisuudessa olla nykyistä edullisempi ja turvallisempi tapa luotsata. Tyytyväisenä liitto voi myös todeta, että Finnpilot pyrkii nykyisin tekemään yhteistyötä tärkeimmän asiakasryhmänsä eli meklarien kanssa sekä haluaa kehittää luotsauspalvelun saatavuutta ja tilausvaihtoehtoja.