Kansainvälinen vaikuttaminen

Laivameklariyhdistys on alusta saakka ollut aktiivinen kansainvälisesti. Pohjoismaissa pohdittiin ensin jopa alan yhteisen, koko pohjoismaat kattavan yhdistyksen perustamista, mutta sitten päädyttiin kansallisiin yhdistyksiin. Ruotsin ja Norjan meklariyhdistykset viettivät omia 100-vuotispäiviään vuonna 2019.

Fonasban perustajajäsen

Suomen Laivameklariliitto on perustajajäsen vuonna 1969 perustetussa kansainvälisessä alan kattojärjestössä FONASBAssa (Federation of National Shipbrokers and Agents) sekä Euroopan laivameklariliittojen yhteistyöjärjestössä ECASBAssa (European Community Association of Ship Brokers and Agents). Lisäksi liitto työskentelee myös pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa.

FONASBAn jäseniä ovat kunkin maan kansalliset laivameklarien ja agenttien yhdistykset tai liitot. FONASBAn kautta on mahdollista verkostoitua laajasti eri puolilla maailmaa toimivien alan yritysten ja niiden työntekijöiden kanssa. FONASBA tarjoaa kaikille kansallisten yhdistysten jäsenyrityksille oman laatustardardin eli FONASBA Quality Standard for Ship Agents and Brokers.

Gunnar Heinonen, yhdistyksen puheenjohtaja 1995-2000 ja FONASBAn puheenjohtaja vuonna 1997Vuonna 1982 FONASBAn vuosikokous pidettiin Helsingissä ja kansainvälisen liiton puheenjohtajaksi valittiin Finn Stangebye Suomesta. Vuonna 1994 Suomen Laivameklariliiton puheenjohtajana toiminut Gunnar Heinonen valittiin pohjoismaiden edustajaksi FONASBAn hallitukseen, ja vuonna 1997 hänestä tuli koko järjestön puheenjohtaja. Myöhemmin hänet valittiin myös ECASBAn puheenjohtajaksi.

FONASBA täytti 50 vuotta 2019 ja sillä on nykyisin jäseniä yli 60 maassa. Siitä on kasvanut merkittävä toimija merenkulun globaalilla sektorilla.

”Jäsenten erilaisuus on samalla kertaa FONASBAN rikkaus ja haaste. Järjestön tärkein tehtävä on ajaa jäsentensä etuja. Koulutus, verkostoituminen sekä yhteisten pelisääntöjen luominen ja ylläpitäminen ovat myös keskeisiä asioita,” kertoo Gunnar Heinonen.

”ECASBA onnistui luomaan hyvät ja toimivat suhteet Euroopan komission eri elimiin. Yhteistyö on ollut luontevaa ja helppoa. Keskusteluihin on päästy mukaan jo asioiden valmisteluvaiheessa, oli kyse sitten kuljetuksista, tullista tai veroista. Oleellista EU:ssa on osata toimia asiantuntevasti oikeaan aikaan”, Heinonen korostaa.

Globaalin ja EU-tason lisäksi laivameklarit tekevät edelleen yhteistyötä myös pohjoismaisella tasolla. Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhdistysten puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat tapaavat vuosittain NORDIC-kokouksessa jossain pohjoismaassa.

Laivameklarit viettivät 75-vuotisjuhlaa 10.2.1995
FONASBAn puheenjohtajana toimi J.W. Barclay, joka piti juhlassa oheisen puheen.

John Barclay on 10 02 1995