Yhdistyksen toimielimet

Laivameklareiden juhlavuosikokous pidettiin 6.2.2020

Yhdistyksen juhlavuosikokous 6.2.2020 Kämpissä.

Liiton varsinaiset toimielimet ovat koko sen olemassaolon ajan olleet vuosikokous, puheenjohtaja ja hallitus. Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä tunnetut laivanselvitystä, laivameklari- ja/tai linja-agentuuritoimintaa harjoittavat oikeuskelpoiset yhteisöt. Kullakin jäsenyrityksellä on äänioikeus vuosikokouksessa. Vuosikokous valitsee hallituksen, joka valitsee liiton asiamiehen tai nykyisin toiminnanjohtajan.

Vuosikokouksessa 1925 asetettiin hallituksen avuksi neuvoa-antava valiokunta, joka antaisi näkemyksensä hallituksen pyynnöstä. Valiokunta toimi vuoteen 1939 saakka, jolloin perustettiin rahtausvaliokunta (4 jäsentä) ja selvitysvaliokunta (4 jäsentä). Myöhemmin vuonna 1963 perustettiin linjaliikennevaliokunta.

Selvitysvaliokunnan tehtävänä laatia selvitystariffi. Vuonna 1920 tariffissa oli kuusi kohtaa ja se laajeni siitä pian hyvin yksityiskohtaiseksi kolmisivuiseksi tariffiksi, josta myöhemmin tuli suositus. Tariffit olivat voimassa Suomen EU-jäsenyyteen asti. Vuoden 1994 vuosikokouksessa todettiin, että laki kilpailun rajoituksista ei enää salli tariffien laatimista eikä edes suositusten antamista. Sen jälkeen selvitysvaliokunta antoi hallituksen pyynnöstä lausuntoja kiista- ja mahdollisissa muissa kysymyksissä kuten muutkin valiokunnat.

Kokouksen osallistujia 6.2.2020

Rahtausvaliokunta antoi rahtikirjojen tulkintaan liittyviä lausuntoja ja otti kantaa meklarin palkkioihin liittyviin kysymyksiin. Linjaliikennevaliokunta tuli tärkeäksi, kun kuljetukset siirtyivät kontteihin. Valiokunta oli jatkuvasti yhteydessä satamiin, tulliin, ahtausliikkeisiin ja merenkulkuviranomaisiin sekä muihin linjaliikennettä hoitaviin jäsenyrityksiin.

Laivameklarit ry:n nykyiset toimielimet ja niiden tehtävät on määritelty liiton säännöissä.