Puheenjohtajat ja asiamiehet

Vuosikokous 2020 hotel Kämp, Helsinki.

Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävänä on

  • huolehtia kutsuista hallituksen ja yhdistyksen kokouksiin,
  • johtaa vuosikokouksen toimintaa kunnes tällaisen kokouksen puheenjohtaja on valittu,
  • huolehtia hallituksen päätösten toteuttamisesta, mikäli hallitus ei määrätyssä tapauksessa ole toisin päättänyt,
  • ryhtyä yhdistyksen toiminnanjohtajan avustamana esiin tulleiden asioiden valmistavaan käsittelyyn ja huolehtia välittömästi sellaisiin kirjelmiin vastaamisesta, joita puheenjohtajan harkinnan mukaan ei tarvitse alistaa hallituksen tai valiokunnan käsittelyyn tai jättää hallituksen tai valiokunnan lausunnolle tai jotka muutoin eivät ole siksi tärkeitä, että sanottuja elimiä olisi kuultava,
  • antaa hallituksen kokouksissa selostus toimenpiteistä, joihin hän edellisen kokouksen jälkeen on yhdistyksen puolesta ryhtynyt,
  • valvoa yhdistyksen varojen hallintoa,
  • muissa kohdin johtaa hallituksen työtä yhdistyksen jäsenten parhaaksi.

 

Jouni Ahrela 2017-2020

Puheenjohtajat

Hugo Dahl, 1920-1945
Nils Kurtén, 1945-1950
Georg Lindh, 1950-1954
Nils Erik Perander, 1954-1964
Ragnar Krogius, 1964-1972
Tancred Arppe, 1972-1978
Eino Nummila, 1978-1984
Tancred Arppe, 1972-1978
Harry Luomakoski, 1987-1988
Christer Winqvist, 1988-1994
Gunnar Heinonen, 1995-2000
Kari Kuusela, 2000-2004
Rolf Sandberg, 2004-2008

 

Tomi Rautio 2020-

Eero Holma 2008-2010
Jan Vikström 2010-2017
Jouni Ahrela, 2017-2020
Tomi Rautio 2020-

 

 

 

 

 

 

Liiton toiminnanjohtajan, jonka hallitus asettaa ja jonka palkkauksen sekä tehtävät hallitus vahvistaa, tulee hoitaa yhdistyksen toimistoa sekä yhteistoiminnassa yhdistyksen puheenjohtajan kanssa huolehtia yhdistyksen juoksevista asioista.

Asiamiehet tai toiminnanjohtajat

Jarl Takolander 1946-1975
Nikolai von Flittner, 1975-1979
Hannu Honka, 1980-1995
Carl-Johan Lindman, 1995-1998
Pentti Oravainen, 1998-2001
Stefan Lomberg, 2002-2018
Sari Turkkila, 2018-